İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunununa göre işverenlere , çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirildi. Şimdi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı nasıl olunur? Çalışma şartları nelerdir? gibi soruların cevaplarını inceleyelim.

MESLEKLER 22.12.2019, 18:32 05.01.2020, 17:55
32
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Bildiğiniz gibi 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6. maddesi ile işverenlere çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirildi. Çalışanlar arasında bu şartlara sahip personel bulunmaması hâlinde, işveren bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilecek.

Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş hükümleri uyarınca, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü; 50 ve daha fazla çalışanı olan özel sektör işyerleri için 30/12/2012 tarihinde başladı. 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri için 1/14/2013 tarihinde, Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 30/6/2016 tarihinde başladı.

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş Güvenliği Uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmak için eğitim alan kişidir. İş Güvenliği Uzmanı, 6331 sayılı Kanunda ise; “iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman” olarak tanımlanmıştır.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

 • Bakanlık ve bazı kuruluşlarda çalışma hayatını denetlemekle görevli olan müfettişler.
 • Mimarlık ve mühendislik eğitimi veren fakültelerden mezun olanlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans ya da lisans bölümünden mezun olmuş olan kişiler.
 • Teknik öğretmenler.
 • Kimyager, fizikçi ya da biyolog unvanına sahip olan kişiler.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Risk değerlendirmesi
 • Çalışma ortamı gözetimi
 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
 • İlgili birimlerle işbirliği

İşyerinin ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması Nasıldır?

6311 sayılı Kanun işyerlerini ve iş güvenliği uzmanlarını aşağıdaki şekilde üç ayrı sınıfa ayırmıştır.

 • İşyerlerinin Sınıflandırılması
 • Çok tehlikeli işyeri
 • Tehlikeli işyeri
 • Az tehlikeli işyeri

İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması

 • A sınıfı iş güvenliği uzmanı
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanı
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı
 • 6331 sayılı Kanunun “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ve Yönetmeliğin 7. maddesi ikinci fıkrası uyarınca;
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı,
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, çalıştırılması gerekmektedir.

İş Güvenliği Belgesi Nasıl Alınır?

İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen adaylar teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmamak üzere Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek eğitim programlarına katılırlar.

Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar iş güvenliği uzmanı olurlar. Oldukça zor bir eğitim süreci sizleri bekliyor diyebiliriz.

Bu sınavlar sonucunda başarılı bir not almanız halinde C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesini almaya hak kazanmış olursunuz.

3 yıl bu belgeyle çalıştığınız kurumda, tekrardan sınavlara girip başarılı olmanız halinde belgenizi B sınıfı İş güvenliği belgesine yükseltebilirsiniz.

Tekrardan bu B sınıfı belgenizde 4 yıl daha çalışmanız halinde de sınavdan geçer not alıp A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgenizi alabilirsiniz.

Her ne kadar zorlu eğitimler ve sınavlar sonucu belgenizi almış olsanız da oldukça zor bir meslek grubu olduğunu söylemeden edemeyeceğiz. Büyük sorumluluk yükü altında çalışacak olup herhangi bir gözden kaçırmayı telafi edemeyecek kadar riskli bir iş grubudur. Tercih ederken bunları da bir düşünmenizde fayda var.

Yorumlar (0)