Bekçilik Nedir? Bekçilik Alım Şartları Nelerdir?

Türkiye’de tekrar popüler hale gelen Bekçilik mesleğine talep oldukça fazla. Bu zamana kadar 20 bin mahalle bekçisi göreve başladı. Bunların hemen hemen hepsi son 3 yılda göreve aldılar. Bekçilik için gerekli başvuru şartlarını ve maaşlarını sizler için derledik.

MESLEKLER 10.01.2020, 19:33 17.01.2020, 20:16
43
Bekçilik Nedir? Bekçilik Alım Şartları Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarıyla hayatımıza tekrar giren mahalle bekçileri mesleği dönemin en popüler meslek grupları arasında yerini aldı. 6 Nisan 2016 tarihinde Devlet Personel Daire Başkanlığı internet başvurularıyla alım yapacağını duyurdu.

Bekçiler 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununa bağlı olarak görev yapıyordu. Ancak 1991 yılı itibari ile mevcut bekçilerin hepsi, mahallelerden alınıp yardımcı hizmetlerde görevlendirilmeye başlandı. 1996 yılında 772 sayılı kanun çıkarıldı; ancak en son bekçi alımı 1974 yılında olmuştu.

Öncelik olarak 9 il pilot bölge seçilmişti. Bunlar Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkâri, Urfa illeriydi. Uygulama daha sonra tüm Türkiye’de uygulanmaya başlandı ve şu an 2019 alımlarıyla 10 bin kişinin istihdam edileceği söylenmektedir. Toplamda 28 bin bekçi tüm Türkiye’de görev yapıyor olacak.

Bekçilik Alım Şartları Nedir?

 • Herhangi bir suçtan ötürü ceza sabıkası bulunmamak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
 • Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?

 • T.C. kimlik numarasını,
 • Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
 • 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
 • Mezuniyet bilgisini,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
 • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
 • Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

Bekçilik Eğitimi Nasıldır?

Bekçilik kanunu 10.maddesine göre kursların süresi 3 aydan fazla olamaz diye belirtilmiştir.

Adaylar eğitimlerini mesleki eğitim, mevzuat ve silah bilgisi alanlarında alacaklardır. Öncelikle teorik olarak aldıkları dersi sonrasında pratik derslerle tamamlayacaklardır. Eğitimler her ilin Polis Akademisi’nde yapılmaktadır.

Bekçilik Maaşı Ne Kadardır?

Lise mezunu Bekçi 4352 TL ile 4455 TL

Önlisans mezunu Bekçi 4357 TL ile 4400 TL

Lisans mezunu Bekçi 4404 TL ile 4657 TL arasındadır.

Yorumlar (0)