Aktüerya Uzmanlığı Nedir? Ne İş Yaparlar?

Avrupa'da ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi on meslek sıralamasında ilk beşin içerisinde yer alan geleceğin mesleği aktüerya uzmanlığını sizler için araştırdık.

MESLEKLER 02.01.2020, 17:54 02.01.2020, 23:42
36
Aktüerya Uzmanlığı Nedir? Ne İş Yaparlar?

Aktüerya uzmanlığı, insanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapan bir bilim dalıdır. Sigorta risk ve primlerini hesaplamak ve raporlamak olarak da özetlemek de mümkün.

Herkes yaşamı boyunca risklerle karşılaşabilir ve riskler hiç tahmin edemediğimiz anlarda ve yapıda oluşabilir. Aktüerler bu karşılaştığımız risklerde tanımlama, ölçme ve yönetmede profesyonel olduklarından, toplumun fiziksel ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesinde fazlasıyla önem arz ederler. Eğer aktüerlerin önceden belirledikleri riskleri dikkate alınmazsa, ekonomide hiç beklenmedik ve istenilmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Nasıl Aktüer Olunur?

Aktüer olma şartlarını şöyle sıralamak mümkün;

 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Aktüerya Bilimleri bölümü ya da Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na bağlı Aktüerya bölümünden mezun olmak,
 • Mezunlar, YÖK tarafından yapılan ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerlik Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, imza yetkisine sahip aktüer ünvanı almak,
 • İflas etmemiş olmak ve konkordato olmamak,
 • Aktüerler Yönetmeliğinde belirtilen, “nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar” sebebiyle hüküm giymemiş olmak.

Aktüerlerde Aranan Özellikler?

Mantıklı kararlar alarak çalışma hayatına yönelik fazla ilgi duyması beklenen aktüerin nitelikleri aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir;

 • Belirli olay türlerini etkileyen faktörleri belirlemek için karmaşık veri kümelerindeki kalıpları ve eğilimleri tanımlayabilecek analitik beceriyi kullanabilmek,
 • Elektronik tablo, veri tabanı ve istatistiksel analiz araçlarını kullanabilecek ve geliştirebilecek bilgisayar kullanım yetkinliğine sahip olmak,
 • Çeşitli aktüeryal konusunda bilgi sahibi olmayanları açıklayıcı ve akıcı sözlü iletişim becerisini kullanabilmek, sahip olmayanlara açıklayabilecek sözlü iletişim yeteneğini sergilemek,
 • Matematik, istatistik ve olasılık ilkelerini kullanıp riski ölçebilecek matematik bilgisine sahip olmak,
 • Karşılaşabilinecek riskleri belirleyip, işletmelerin bu riskleri en iyi şekilde yönetmeleri için yollar belirleyip karşılaşılan problemi çözme yeteneğini sahip olmalıdır.

Aktüerlerin Çalıştığı Sektörler Nelerdir?

Aktüerler aklınıza gelen tüm sektörlerinde çalışabilirler. Fakat öncelikle;

 • Sigorta şirketleri
 • Ticari bankalar ve yatırım bankaları gibi finansal hizmet sektöründe,
 • Özel ve kamu sosyal güvenlik kurumlarında,
 • Ekspertiz şirketlerinde,
 • Hazine Müsteşarlığı'nda çalışabildiklerini söyleyebiliriz.

Maaşları Ne Kadardır?

Aktüerya mezunu eğer sigorta acentalarınde çalışmaya başladıysa asgari ücret civarı başlangıç ücreti ile acemiliğini atabilir. Bankalarda çalışan aktürler yaklaşık 3500- 4500 TL arasında maaş alır. Kamuda uzman ya da müfettiş yardımcısı olarak çalışan aktüerya mezunları ilk yıl için 4500 TL civarında maaş almaktadır.

Yorumlar (0)