Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Ve Maliye Uzman Yardımcılığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 tane Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alacağını ilan etti. İşte başvuru şartları, son başvuru tarihi.

İŞ İLANLARI 26.01.2020, 15:28 05.02.2020, 10:03
46
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Ve Maliye Uzman Yardımcılığı

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda Son Başvuru Tarihi: 07/02/2020.

Sınava Başvuru Şartları

  • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri yurtdışındaki öğretim kurumlarının mezun olup YÖK tarafından denkliği alınan bölümlerden mezun olmak,
  • İngilizce dili için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 puan aldığına dair belge,
  • ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan KPSS’ den geçerli puana sahip olmak,
  • Geçerli başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Sınav Başvurusu

Giriş sınavı başvurusu, 27/01/2020 tarihinden 07/02/2020 günü mesai saati bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Giriş sınavı, sözlü olarak yapılacaktır.

KPSS puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacaktır.

Değerlendirme, Atama

Giriş sınavını başarılı olabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması zorunludur.

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, sınav başvurusu esnasında tercihte bulunduğu Ankara veya İstanbul İl’inde görev yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerine atanacaktır.

Yorumlar (0)