Oyun Salonu Açmak İçin Gerekli Belgeler

Hemen hemen her sokak başında mantar gibi sayıları gittikçe fazlalaşan oyun salonlarını açabilmek için gerekli bir takım belgeler bulunmaktadır. İşte o belgeler.

İŞ FİKİRLERİ 13.02.2020, 23:32 14.02.2020, 09:42
44
Oyun Salonu Açmak İçin Gerekli Belgeler

Hemen hemen her sokak başında mantar gibi sayıları gittikçe fazlalaşan oyun salonlarını açabilmek için gerekli bir takım belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin ilki Kaymakamlık Makamına ilk defa açılacağına ya da devir alınıp devir edileceğine ilişkin dilekçedir. İlgili Kaymakamlığa verilecek dilekçeden sonra tamamlanması gereken diğer belgeler ise;

Oyun Salonu Açmak İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdanı örneği.
2- İkametgah belgesi.
3- Cumhuriyet Baş Savcılığından alınacak Adli sicil belgesi, eğer sabıka varsa mahkeme kararları.
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 8 adet renkli fotoğraf
5- İş yeri kiralık ise kira kontratının tasdikli fotokopisi  (cilt no, sayfa no, ada, parsel, mahalle, bağımsız bölüm mutlaka belirtilmeli
6- Aslı noter ya da yetkili memur tarafından tasdik edilmiş Tapu senedi sureti

7- Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, tapuda mesken olarak görünen yerler için kat sahiplerinin oy birliği ile alacağı karar tutanağı. Tapuda işyeri olarak görünen yerler için muvafakat aranmamaktadır.

8- Şirketler diğer ve diğer tüzel kişileri için, kuruluş ilanı, açılması istenilen yer için,yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi ve açılması istenilen yeri işletecek olan mesul müdür için yönetim kurulu kararının tasdikli sureti, gerekmektedir.

Günümüzde gençlerin ve hatta çocukların bilgisayara oyunlarına bu denli düşkün olması, bir bakıma bağımlı hale gelmiş olmaları, kimileri tarafından kazançlı bir iş kapısı olarak görülmektedir. Yeni kuşak gençlerin boş vakitlerinin neredeyse tamamını play station gibi bilgisayar oyunlarıyla geçiriyor olması, hemen hemen her sokak başında bu tarz oyun salonlarının açılmasına ve sayılarının gün geçtikçe artmasına sebep olmaktadır.

Yorumlar (0)