İddia Bayi Açmak

Şans oyunu oynayarak para kazanan yada para kazanmaya çalışan milyonlarca insan var. Futbol sevgisini ve futbol bilgisini belli bir miktar karşılığında, skor tahminleri ile katlamak isteyenler şans oyunları oynuyor. İddia bayi açmak için işte detaylar.

BAYİLİK 11.02.2020, 22:14
30
İddia Bayi Açmak

İddia Bayii Nasıl Açılır? İddia Bayii Açma Şartları Nelerdir?, Şans Oyunları Bayii Açma

Şans oyunu oynayarak para kazanan yada para kazanmaya çalışan milyonlarca insan var. Futbol sevgisini ve futbol bilgisini belli bir miktar karşılığında, skor tahminleri ile katlamak isteyenler şans oyunları oynuyor.

Şans oyunları arasında en çok oynanan ve kazandırdığı zaman iyi paralar kazandıran İddia oyunlarını hem internetten hemde bayiliklerden oynayabiliyorsunuz. Genellikle gençlerin internet ortamından oynadığı iddia kuponları, sanal ortamda canlı olarak da takip edildiği için tercih ediliyor. Bunun yanı sıra bayilere gidip oynayanların sayısı da oldukça fazla. İddia bayilerini her zaman dolu görmüşüzdür. Günümüzde en çok iş yapan ve en çok müşterinin girip çıktığı İddia Bayileri arasında olmak istiyor ve İddia Bayi Açma fikri kafanızda varsa www.haberprestij.com olarak sizlere bu yazımızı hazırladık.

İddia Bayi Açmak

İddia Bayi Nasıl Açılır? İddia Bayii açma bedeli nedir?

Bayilik için başvuru bedeli 250 TL'dir. Bunun haricinde çekilen kura sayesinde hak kazananların da 10 gün içinde belirtilen hesaplara 13.000 USD tutarındaki hasılat teminatı ve 3.300 USD tutarındaki terminal teminatını yatırmaları gerekmektedir.

İddaa Bayilik İletişim Bilgileri

Adres: Büyük Esat Mahallesi Koza Sokak No: 34 Çankaya – Ankara
Telefon: +90 312 408 20 00
Faks: +90 312 408 20 10
Spor Toto Oyunları Danışma Hattı: 444 86 86
E-Posta: stoto@sportoto.gov.tr

Gerçek kişilerin;
a.1) Türk vatandaşı olması,
a.2) Fiil ehliyetine sahip olması,
a.3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,
a.4) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmaması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,
a.5) Vergi dairesine kayıtlı olması,
a.6) Sabit ikametgahı olması,
a.7) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,
a.8) Kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin Teşkilat tarafından iptal edilmemiş olması,

Tüzel kişilerin;
b.1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,
b.2) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması,
b.3) Şahıs şirketlerinde (kollektif şirket, komandit şirket) tüm ortakların, sermaye şirketlerinde (anonim şirket, limited şirket) ise doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin bu maddenin (a) bendinin üç numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması,
b.4) Vergi dairesine kayıtlı olması,
b.5) Sabit bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanı olması,
b.6) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

2) Teşkilat Başkanlığımızın www.sportoto.gov.tr internet adresinde bulunan Bayilik Başvuru Formu’nun eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle (Nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka belgesi, başvuru bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, şirket adına yapılan başvurularda yetki belgesi) birlikte başvuruların en geç 16 Mart 2012 Cuma günü saat 17:00’a kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Bayilik Şube Müdürlüğü Büyükesat Mah. Koza Sokak No:34, Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapılması zorunlu olup; internet, faks, posta, kargo ve benzeri yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Bayilik Başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup; bu bilgilerin doğru olmadığının Teşkilat Başkanlığımızca tespit edilmesi halinde ilgilinin başvurusu ve bayilik hakkı Teşkilat tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. Başvuru sırasında Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esasların başvuru sahibi tarafından imzalanarak kabul edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
3) Çekiliş heyeti İdare personelinden oluşacak, isteyen başvuru sahipleri kur’a çekilişini izleyebilecektir. Vekil olarak tayin edilen kişiler de dahil olmak üzere başvuru sahibi dışındaki kişilerin kur’a çekilişini izlemelerine izin verilmeyecektir.
4) Bir yerleşim yeri için İdarece ilan edilen bayi sayısı kadar çekiliş yapılacak ve yedek bayi çekilişi yapılmayacaktır. Kur’aya katılıp bayi olamayan başvuru sahipleri Teşkilat Başkanlığımızca yapılacak diğer kuralara katılmak için tekrar başvuruda bulunmak zorundadır.
5) Çekiliş sonucu bir tutanağa bağlanacak ve çekiliş heyeti tarafından imzalanacaktır. Ayrıca, çekilişi izleyen başvuru sahiplerinin imzasının alınmasına da özen gösterilecektir.
6) Çekiliş sonucu belirlenmiş olan başvuru sahiplerinden, sonradan bayi olma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar için bu kura, kazanılmış hak sayılmayacak ve bayilik hakları iptal edilecektir.
7) Kendi isteği ile bayilik iptali hariç olmak üzere bayilik yapmakta iken bayilik ruhsatı iptal edilenler başvuruda bulunamaz. Hangi aşamada olursa olsun bu şekilde başvuruda bulunup bayilik hakkı kazananların bayilikleri iptal edilir.
8) Bu ilanın yapıldığı tarihten önce bayilik için İdaremize yapılmış başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu tarihten önce başvuruları olan gerçek ve tüzel kişilerin yeniden bayilik başvurusu yapmaları gerekmektedir.
9) Kur’a sonuçları en geç kuranın yapıldığı günü izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Teşkilatın internet adresinde ilan edilecektir.
10) Bayilik verilecek yerleşim yeri için İdarece ilan edilen sayıda müracaat olması halinde söz konusu yer kuraya dahil edilmeyecek ve ilgilinin gerekli şartları taşıması halinde doğrudan bayilik verilecektir.
11) Bayilik başvuru bedeli 250,00 TL. tutarında olup, söz konusu bedelin Teşkilat Başkanlığının aşağıda belirtilen banka hesabına başvuru sahibi adına yatırılarak ödeme dekontunun Bayilik Başvuru Formu ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Kura sonucunda bayilik çıkmaması veya herhangi bir nedenle bayilik verilmemesi halinde söz konusu bedel hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
12) Aynı kura bölgesine başvuru sahibinin eşi, çocukları ve anne-babası müracaat edemez, müracaat edilmesi halinde kuraya dahil edilmeyecektir.
13) Kura sonucunda bayiliğe hak kazanan adayların Teşkilatça bu konuda yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on gün) gün içerisinde; 13.000 USD tutarındaki hasılat teminatını Teşkilat Başkanlığımızın aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, 3.300 USD tutarındaki terminal teminatını İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’nin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, Teşkilat tarafından istenecek tüm belgeleri Teşkilata ibraz etmek ve bayilik sözleşmesini imzalamak zorundadır. Anılan süre içerisinde söz konusu gereklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın tek taraflı olarak bayilik hakkı iptal edilir.

Yorumlar (0)